1. HOME
  2. Xəbər
  3. Nümayəndələrimiz Yaponiyada əsas tütün və siqar idxalçılarından olan Tsuge Pipe Co., Ltd şirkətinin təşkilatçılığı altında cənab Bradson R. Abrams ilə görüşüb, Azərbaycan Respublikasında təşviq təsis etdiyimiz Tütün qurutma biznesində tütünün becərilməsi, yığılması və qurudulması proseslərinin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə fermerlərin maarifləndirilməsi də daxil olmaqla müzakirələr apardılar.

Xəbər

Xəbər

Nümayəndələrimiz Yaponiyada əsas tütün və siqar idxalçılarından olan Tsuge Pipe Co., Ltd şirkətinin təşkilatçılığı altında cənab Bradson R. Abrams ilə görüşüb, Azərbaycan Respublikasında təşviq təsis etdiyimiz Tütün qurutma biznesində tütünün becərilməsi, yığılması və qurudulması proseslərinin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə fermerlərin maarifləndirilməsi də daxil olmaqla müzakirələr apardılar.

Nümayəndələrimiz Yaponiyada əsas tütün və siqar idxalçılarından olan Tsuge Pipe Co., Ltd şirkətinin təşkilatçılığı altında cənab Bradson R. Abrams ilə görüşüb, Azərbaycan Respublikasında təşviq təsis etdiyimiz Tütün qurutma biznesində tütünün becərilməsi, yığılması və qurudulması proseslərinin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə fermerlərin maarifləndirilməsi də daxil olmaqla müzakirələr apardılar.

Latest posts