1. HOME
  2. Xəbər
  3. Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikası Turizm Bürosunun rəhbər heyətləri cənab Bəhruz Əsgərov, Sevinc xanım Zeynallı və cənab Ruslan Quliyev ilə görüşüb, Yaponiya və Azərbaycan arasında Osaka Turizm Bürosu ilə birlikdə turizm sahəsinin inkişafı və canlandırılması istiqamətində birgə layihələr haqqında fikir mübadiləsi apardılar.

Xəbər

Xəbər

Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikası Turizm Bürosunun rəhbər heyətləri cənab Bəhruz Əsgərov, Sevinc xanım Zeynallı və cənab Ruslan Quliyev ilə görüşüb, Yaponiya və Azərbaycan arasında Osaka Turizm Bürosu ilə birlikdə turizm sahəsinin inkişafı və canlandırılması istiqamətində birgə layihələr haqqında fikir mübadiləsi apardılar.

Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikası Turizm Bürosunun rəhbər heyətləri cənab Bəhruz Əsgərov, Sevinc xanım Zeynallı və cənab Ruslan Quliyev ilə görüşüb, Yaponiya və Azərbaycan arasında Osaka Turizm Bürosu ilə birlikdə turizm sahəsinin inkişafı və canlandırılması istiqamətində birgə layihələr haqqında fikir mübadiləsi apardılar.

Latest posts